[close]

Jamaah Anak Muda Se-Malaya

Utama

free counters

Ukhwah Jamaah

"BangkitLah Jemaah Anak Muda!"
U-jamV3.0. Powered by Blogger.

Sunday, August 1, 2010

Tahaaluf siasi : Pengenalan & Takrif

Posted by Usrah Jamaah Anak Muda | Sunday, August 1, 2010 | Category: |


MUQADDIMAH

Dalam konteks suasana politik masa kini, soal tahaaluf siasi atapun perjanjian politik merupakan satu perkara penting dan perlu untuk difahami oleh seluruh pekerja–pekerja Islam supaya segala gerak kerja dapat dijalankan dengan sempurna.

Kertas kerja ini merupakan satu ringkasan penting untuk dihadam oleh kita semua yang diambil daripada kitab-kitab muktabar yang ditulis oleh para ulama Islam. Penulis tidak membentangkan secara terperinci setiap perkara yang melibatkan soal ini samada dari segi dalil, sejarah dan lain-lain kerana tujuan kertas kerja ini adalah untuk memberi satu gambaran umum mengenai tahaaluf siasi dan sekiranya pembaca berminat untuk mengkaji secara lebih dalam maka bolehlah merujuk sendiri di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran penulis.

Penulis membahagikan perbahasan tahaaluf siasi kepada beberapa bab supaya ianya dapat difahami secara lebih jelas. Bab-bab tersebut seperti berikut :

1. Takrif

2. Sejarah tahaaluf sebelum zaman kenabian

3. Bentuk tahaaluf selepas zaman kenabian.

4. Tahalluf mengikut pandangan para fuqaha'

5. Kesimpulan

Penulis mengharapkan lebih ramai lagi pengkaji dan para ulama yang tampil untuk membincangkan soal ini serta menambahbaik segala apa yang terdapat dalam kertas kerja ini supaya dapat dipersembahkan kepada masyarakat dalam keadaan lebih sempurna.

Semoga amal yang sedikit ini dapat menyumbang kepada kejayaan Islam pada masa akan datang dan pada masa yang sama objektif tahaaluf siasi dan manhajnya dapat dilaksanakan dengan baik mengikut neraca syara' disamping dapat melahirkan para pekerja Islam yang mempunyai kefahaman Islam yang sahih.

1. TAKRIF TAHALLUF.

Pertama: Sudut Bahasa

Tahalluf dari segi bahasa Arab adalah berasal daripada perkataan al-hilfu (الحلف) dan ia terbina daripada huruf ha', lam, fa' dengan huruf ha' berbaris bawah dan yang bermaksud satu perjanjian. Di dalam kamus al-sihah fi al-lughah, Imam al-Jauhari menyatakan :

والحِلْفُ بالكسر: العهدُ يكون بين القوم، وقد حالَفَهُ، أي عاهده. وتَحالَفوا، أي تَعاهدوا. وفي الحديث أنّه صلى الله عليه وسلم حالَفَ قريش والأنصار، يعني آخَى بينهم؛ لأنَّه لا حِلْفَ في الإسلام

"al-hifu dengan baris bawah adalah satu perjanjian antara kelompok/kumpulan dan apabila bertahaaluf dengan seseorang maka bermaksud dia berjanji dengannya. Dan maksud saling bertahaaluf adalah saling berjanji. Di dalam hadis diriwayatkan bahawa Rasullullah s.a.w bertahaaluf dengan kaum Quraisy dan Ansar iaitu Rasul telah mengikatkan janji persaudaraan antara mereka kerana tiada lagi ikatan perjanjian (atas dasar kejahatan) dalam Islam".

Kedua: Sudut Syara'

Tahaaluf dari segi syara' tidak jauh bezanya dari segi bahasa. Ibnu Athir ( 630 H) menyebut di dalam al-Nihayah fi Gharib al-Hadith:

وفي حديث آخر [ لا حِلْفَ في الإسلام ] أصل الحِلْف : المُعاقَدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق فما كان منه في الجاهلية على الفِتَن والقتال بين القبائل والغاراتِ فذلك الذي ورد النَّهْي عنه في الإسلام بقوله صلى اللّه عليه وسلم [ لا حِلْفَ في الإسلام ] وما كان منه في الجاهلية على نَصْر المَظْلوم وصلة الأرحام كحلْف المُطَيَّبين وما جرى مَجْراه فذلك الذي قال فيه صلى اللّه عليه وسلم [ وأَيُّمَا حِلفٍ كان في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا شدة ] يريد من المُعاقدة على الخير ونُصْرَة الحق وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الحِلْف الذي يَقْتَضِيه الإسلام والمَمْنُوع منه ما خالف حُكْم الإسلام

"Dan di dalam hadis yang lain (tiada lagi al-hilf yakni perjanjian dalam Islam). Asal al-hilf adalah saling ikat setia dan berjanji untuk saling membantu dan tolong-menolong. Maka apa yang dilakukan pada zaman jahiliyyah untuk tujuan fitnah dan permusuhan antara qabilah-qabilah dan juga peperangan maka itulah yang telah disebut larangannya dalam Islam dengan sabda Nabi (tiada lagi al-hilf yakni perjanjian dalam Islam)manakala apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah untuk tujuan menolong orang yang dizalimi dan mengeratkan silaturrahim seperti perjanjian al-mutayyibin dan yang seumpama dengannya maka telah disebut oleh Nabi (mana-mana perjanjian yang dilakukan pada zaman jahiliyyah tidak akan bertambah di dalam Islam melainkan ianya semakin ketat) yang mana dimaksudkan perjanjian di atas dasar kebaikan dan memperjuangkan kebenaran. Dengan afsiran tersebut maka terhimpunlah kedua-dua hadis tersebut. Dengan ini jelaslah perjanjian yang dikehendaki Islam dan yang dilarang oleh Islam kerana bercanggah dengan hukum Islam".

Selain apa yang telah disebut diatas, banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama' antaranya hadis yang diriwayatkat oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya (bab al-ikha'wal hilf), Imam Tirmizi dalam Sunannya (KItab al-Sair) Imam Ahmad dalam Musnadnya (1/323) dan lain-lain. Hasil yang boleh diperolehi daripada hadis tersebut adalah:

a. Larangan bertahaaluf adalah sekiranya berdasarkan kebatilan seperti yang telah disebut oleh ibnu Athir di atas.

b. Islam menyeru kepada menunaikan setiap perjanjian dan tahaaluf yang dilakukan pada zaman jahiliyyah yang berdasarkan kebaikan dan kebenaran. Imam Nawawi berkata: Adapun setiap tahaaluf yang berdasarkan ketaatan kepada Allah, menolong orang yang dizalimi dan persaudaraan di jalan Allah maka perkara tersebut amat digalakkan.

c. Hadis yang melarang untuk bertahaaluf adalah bermaksud sekiranya keadaan umat Islam dalam keadaan yang kuat dan setelah mendapat kuasa. Sekiranya dalam keadaan lemah, umat Islam sedikit dan musuh menguasai keadaan sehingga meghalang kebangkitan Islam dan melakukan kezaliman, maka tahaaluf dibenarkan. Ini dapat diambil dari tindakan Nabi melarang tahaaluf selepas daripada pembukaan kota Mekah dan Islam mendapat kekuasaan sepenuhnya.

To be continue....Tahaluf siasi sebelum zaman kenabian dan selepas zaman kenabian..

Ikhlas : u-jamv2.0 ..berjuanglah...!

Currently have 0 comments:


Leave a Reply